Министерство за българското председателство на Съвета на ЕС 2018

„Осигуряване на изхранването на участниците в събитията от Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.“

Дата и час на публикуване: 2017-08-04 13:06:36
Статус: отворена

"Осигуряване на изхранванета на участниците в събитията от Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г" с две обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1: "Кафе-паузи, обеди на блок-маса и работни обеди в Кнгресен център - НДК"

2. Обособена позиция № 2: " Официален коктейл за откриването на Председателството в Народен театър "Иван Вазов" и официални вечери за ръководителите на делегации и делегати, в София Тех Парк"

Индивидуален номер на процедурата: 0002654
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 1166417.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55523000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-08 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мариета Димитрова
  • Телефон/и за контакт: 02 4040545
Документи