Министерство за българското председателство на Съвета на ЕС 2018

„Наемане на транспортни средства (автобуси) с водачи за осъществяване на превоз на делегациите при провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.$

Дата и час на публикуване: 2017-07-07 16:54:13Последна промяна: 2017-07-10 09:59:44
Статус: възложена

 Изпълнението на предмета на обществената поръчка ще бъде осъществявано като членовете на делегациите бъдат превозвани по предварително зададени маршрути в пределите на София. Маршрутите са два основни вида:
А) превоз на членове на делегации за работни съвещания, като примерния маршрут е: хотел А – хотел Б – хотел В – хотел …. (съгласно заявката) – конгресен център и обратно; Хотелите са разположени на територията на гр. София.
Б) превоз на членове на делегации за работни вечери – хотел А – хотел Б – хотел В – хотел …. (съгласно заявката) - място за вечеря и обратно; ресторантите за вечеря се намират на територията на гр. София.

Индивидуален номер на процедурата: 0002590
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 466667.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-11 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Гергана Пашева
Документи