ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Основен ремонт на покрив на Читалище в с. Могилино и промяна предназначението на част от 1-ви етаж в кметство и здравен кабинет

Дата и час на публикуване: 2020-04-29 11:19:30
ID номер: 9098368 Статус: затворена

Основен ремонт на покрив на читалище в с. Могилино и промяна предназначението на част от 1-ви етаж в кметство и здравен кабинет

Индивидуален номер на процедурата: 0006271
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 66916.67 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-11 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айлин Юсеинова
Документи