ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по общински път RSE 2081 при село Помен, община Две могили

Дата и час на публикуване: 2020-03-06 10:08:54
ID номер: 9096878 Статус: затворена

Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по общински път RSE 2081 при село Помен, община Две могили 

Индивидуален номер на процедурата: 0006060
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 151725.84 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 4500000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-16 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айлин Юсеинова
  • Телефон/и за контакт: 08141 9205
Документи