ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за обект „Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на коритото на дере, минаващо през село Широково, община Две могили

Дата и час на публикуване: 2019-12-19 09:04:51
ID номер: 9095446 Статус: възложена

Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на коритото на дере, минаващо през село Широков, онщина Две могили 

Индивидуален номер на процедурата: 0005835
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 15050.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-30 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Здравко Ефтимов
  • Телефон/и за контакт: 08141 9205
Документи