ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2019-2020г” по Обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 14:59:23
ID номер: - Статус: затворена

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Две могили за зимния сезон 2019-2020г. по обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0005757
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 6200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233141
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-09 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Хюлия Севдалиева
 • Телефон/и за контакт: 08141 9205
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:21:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113292215
  Удостоверено време: 28.11.2019 15:21:41
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 13:21:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец техника

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:23:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113292301
  Удостоверено време: 28.11.2019 15:23:32
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 13:23:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:24:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113292340
  Удостоверено време: 28.11.2019 15:24:15
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 13:24:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:24:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113292368
  Удостоверено време: 28.11.2019 15:24:47
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 13:24:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:25:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113292384
  Удостоверено време: 28.11.2019 15:25:14
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 13:25:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:25:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113292410
  Удостоверено време: 28.11.2019 15:25:46
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 13:25:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:26:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113292456
  Удостоверено време: 28.11.2019 15:26:22
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 13:26:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-28 15:53:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113294171
  Удостоверено време: 28.11.2019 15:53:01
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2019 13:53:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-09 10:54:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115648334
  Удостоверено време: 09.01.2020 10:54:43
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2020 08:54:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори