ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА СЕЗОН 2019-2020 г.” по обособени позиции:

Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:19:49
ID номер: 9093430 Статус: затворена

Зимно поддържане, снегпочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Две могили за сезо 2019-2020г. по обособени позиции. 

Индивидуален номер на процедурата: 0005572
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 41890.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233141
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-24 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Хюлия Севдалиева
 • Телефон/и за контакт: 08141 9205
Документи
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:22:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110430295
  Удостоверено време: 14.10.2019 16:22:58
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 13:22:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:23:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110430319
  Удостоверено време: 14.10.2019 16:23:18
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 13:23:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:23:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110430350
  Удостоверено време: 14.10.2019 16:23:44
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 13:23:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:24:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110430377
  Удостоверено време: 14.10.2019 16:24:13
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 13:24:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък техника

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:25:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110430464
  Удостоверено време: 14.10.2019 16:25:38
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 13:25:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък лица

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:26:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110430495
  Удостоверено време: 14.10.2019 16:26:01
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 13:26:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация № 1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:26:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110430536
  Удостоверено време: 14.10.2019 16:26:42
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 13:26:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация № 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:27:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110430562
  Удостоверено време: 14.10.2019 16:27:05
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 13:27:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Предложение за изпълнение на поръчката

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:27:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110430590
  Удостоверено време: 14.10.2019 16:27:38
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 13:27:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:28:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110430609
  Удостоверено време: 14.10.2019 16:28:02
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 13:28:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удължаване на срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-24 17:19:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111251075
  Удостоверено време: 24.10.2019 17:19:57
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2019 14:19:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-19 11:40:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112715123
  Удостоверено време: 19.11.2019 11:40:19
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2019 09:40:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори