ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Доставка на канцеларски и офис материали и консумативи, дребни офис принадлежности проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Две могили“ №BG05M9OP001-2.018-0034/20.03.2019г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Наука и образование за интелигентен растеж и за нуждите на общинска администрация – Две могили по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-09-20 11:07:30
ID номер: 9092686 Статус: затворена

Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект и за нуждите на Община Две могили. 

Индивидуален номер на процедурата: 0005476
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 61426.78 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30192000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-01 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Йоана Димитрова
 • Телефон/и за контакт: 08141 9205/133
Документи
 • Информация за обява в АОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-09-20 11:08:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109015048
  Удостоверено време: 20.09.2019 11:08:01
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2019 08:08:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВА

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-09-20 11:08:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109015081
  Удостоверено време: 20.09.2019 11:08:29
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2019 08:08:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЦИ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-09-20 11:09:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109015182
  Удостоверено време: 20.09.2019 11:09:58
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2019 08:09:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-09-20 11:11:04
  Дата и час на промяна: 2019-09-20 11:35:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109016642
  Удостоверено време: 20.09.2019 11:35:35
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2019 08:35:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор ОП 1 и 2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-09-20 11:11:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109015286
  Удостоверено време: 20.09.2019 11:11:34
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2019 08:11:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор ОП 3 и 4

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-09-20 11:11:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109015308
  Удостоверено време: 20.09.2019 11:11:58
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2019 08:11:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-09-20 11:33:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109016560
  Удостоверено време: 20.09.2019 11:33:42
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2019 08:33:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-24 08:19:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109310484
  Удостоверено време: 24.09.2019 08:19:09
  Удостоверено време по UTC: 24.09.2019 05:19:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-09-30 13:32:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109541621
  Удостоверено време: 30.09.2019 13:32:55
  Удостоверено време по UTC: 30.09.2019 10:32:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори