ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

”Ремонт и модернизация на ДГ „Първи юни”, село Баниска, община Две могили по проект „Красива България”

Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:59:43
ID номер: 9086229 Статус: затворена

Ремонт и модернизация на ДГ "Първи юни", село Баниска, община Две могили по проект "Красива България"

Индивидуален номер на процедурата: 0004723
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 116202.21 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-15 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Айлин Юсеинова
Документи
 • Информация за публикувана обява в Профила на купувача

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-02-28 16:00:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096325783
  Удостоверено време: 28.02.2019 16:00:48
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2019 14:00:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-02-28 16:01:15
  Дата и час на промяна: 2019-02-28 16:11:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096326372
  Удостоверено време: 28.02.2019 16:11:15
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2019 14:11:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-28 16:01:31
  Дата и час на промяна: 2019-02-28 16:14:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096326609
  Удостоверено време: 28.02.2019 16:14:54
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2019 14:14:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-02-28 16:02:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096325838
  Удостоверено време: 28.02.2019 16:02:10
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2019 14:02:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-02-28 16:02:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096325857
  Удостоверено време: 28.02.2019 16:02:34
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2019 14:02:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-02-28 16:12:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096326423
  Удостоверено време: 28.02.2019 16:12:24
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2019 14:12:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-20 15:59:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097088389
  Удостоверено време: 20.03.2019 15:59:27
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2019 13:59:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-04-10 08:47:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098387814
  Удостоверено време: 10.04.2019 08:47:17
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2019 05:47:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори