ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

«РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА «КУЛТУРЕН ДОМ» СЕЛО ПОМЕН, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕ»

Дата и час на публикуване: 2018-12-27 13:31:55
ID номер: 9084525 Статус: затворена

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА "КУЛТУРЕН ДОМ" СЕЛО ПОМЕН, ОБЩИБА ДВЕ МОГИЛИ 

Индивидуален номер на процедурата: 0004544
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 268333.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-11 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айлин Юсеинова
  • Телефон/и за контакт: 08141 9205
Документи