ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА СЕЗОН 2018/2019 г.”

Дата и час на публикуване: 2018-10-23 09:47:14
ID номер: 9082208 Статус: затворена

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и ълици в населените места на територията на Община Две могили за симен сезон 2018/2019 г. по Обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0004278
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 62992.50 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233141
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-31 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ
  • Телефон/и за контакт: 08141 9207
Документи