ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

”Основен ремонт на санитарни възли в сгради с идентификатори 20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили, община Две могили, област Русе“ по проект „Красива България”

Дата и час на публикуване: 2018-03-29 10:17:44Последна промяна: 2018-04-23 10:41:19
ID номер: 9074396 Статус: възложена

Основен ремонт на санитарни възли в сгради с идентификатори 20181.1.755.1 и 20181.1.755.2 на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Две могили, Община Две могили, област Русе по проект "Красива България"

Индивидуален номер на процедурата: 0003590
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 104292.74 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-20 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Йоана Димитрова - гл. юрисконсулт
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 10:18:28
  Дата и час на промяна: 2018-03-29 10:59:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080010884
  Удостоверено време: 29.03.2018 10:59:54
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 07:59:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания към участниците

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 10:19:03
  Дата и час на промяна: 2018-03-29 11:00:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080010902
  Удостоверено време: 29.03.2018 11:00:04
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 08:00:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 10:19:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080006381
  Удостоверено време: 29.03.2018 10:19:21
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 07:19:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 10:20:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080006470
  Удостоверено време: 29.03.2018 10:20:05
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 07:20:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 10:21:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080006668
  Удостоверено време: 29.03.2018 10:21:40
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 07:21:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в Профила на купувача обява по реда на чл. 20, ал. 1, т. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 10:27:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080007390
  Удостоверено време: 29.03.2018 10:27:43
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 07:27:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-04-13 17:04:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081106343
  Удостоверено време: 13.04.2018 17:04:52
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 14:04:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължен срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-04-17 14:42:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081384583
  Удостоверено време: 17.04.2018 14:42:13
  Удостоверено време по UTC: 17.04.2018 11:42:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-04-17 15:00:00
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-03 11:45:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082523390
  Удостоверено време: 03.05.2018 11:45:20
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2018 08:45:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-03 11:45:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082523411
  Удостоверено време: 03.05.2018 11:45:43
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2018 08:45:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-15 15:58:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083377463
  Удостоверено време: 15.05.2018 15:58:28
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2018 12:58:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори