ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

”Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Две могили“ с Първи етап „Реконструкция покрив на блок А-А и мълниеотводна инсталация”

Дата и час на публикуване: 2017-07-04 11:44:53Последна промяна: 2017-11-02 16:54:32
ID номер: 9065899 Статус: възложена

Реконструкция покрив ДГ "Св. св. Кирил и Методий" в гр. Две могили, Първи етап : Реконструкция покрив А-А и мълниеотводна инсталация

Индивидуален номер на процедурата: 0002562
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 89674.38 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-19 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Марин Маринов
  • Телефон/и за контакт: 08141 2254
Документи