ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Строително – монтажни работи за изграждане и ремонт на обекти на територията на Община Две могили

Дата и час на публикуване: 2016-09-20 13:12:00Последна промяна: 2017-05-10 08:52:31
Статус: възложена

Строително – монтажни работи за изграждане и ремонт на обекти на територията на Община Две могили

Индивидуален номер на процедурата: 0002037
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 224530.29 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-10 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 13:13:08
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 13:13:08
 • Образец на договора

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 13:13:08
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 13:13:08
 • КСС

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 13:13:08
 • Снимки

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 13:13:08
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-10-05 15:48:30
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-14 17:15:42
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-03 15:52:11