ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Покана за представяне на оферта за услуга с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги на община Две могили през 2017 г.

Дата и час на публикуване: 2016-12-15 12:44:43Последна промяна: 2017-02-28 12:48:08
Статус: затворена

Покана за представяне на оферта за услуга с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги на община Две могили  през 2017 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002032
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-23 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Покана за представяне на оферти

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2016-12-15 12:44:43
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-15 12:44:43