ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9074396статус: отворена

”Основен ремонт на санитарни възли в сгради с идентификатори 20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили, община Две могили, област Русе“ по

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-29 10:17:44
ID номер: 9074261статус: отменена

”Основен ремонт на санитарни възли в сгради с идентификатори 20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили, община Две могили, област Русе“ по

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-26 15:13:27
ID номер: 9065899статус: възложена

”Реконструкция покрив ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Две могили“ с Първи етап „Реконструкция покрив на блок А-А и мълниеотводна инсталация”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-19 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-04 11:44:53
ID номер: 9064467статус: възложена

„Изграждане водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две могили, по ново открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-05-19 11:24:07
статус: затворена

Покана за представяне на оферта за услуга с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги на община Две могили през 2017 г.

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-15 12:44:43