ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
ID номер: 9086229статус: затворена

”Ремонт и модернизация на ДГ „Първи юни”, село Баниска, община Две могили по проект „Красива България”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:59:43
ID номер: 9084525статус: затворена

«РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА «КУЛТУРЕН ДОМ» СЕЛО ПОМЕН, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕ»

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-27 13:31:55
ID номер: 9082208статус: затворена

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА СЕЗОН 2018/2019 г.”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-31 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-23 09:47:14
ID номер: 9077399статус: възложена

„Избор на консултант за упражняване на независим строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи за проект: „Рехабилитация и реконструкция на

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-19 11:03:56
ID номер: 9074396статус: възложена

”Основен ремонт на санитарни възли в сгради с идентификатори 20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили, община Две могили, област Русе“ по

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-29 10:17:44