ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Доставката на Газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/ за нуждите на Община Две могили

Дата и час на публикуване: 2019-09-18 14:58:49
АОП номер: 00621-2019-0007 Статус: възложена

Доставката на Газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/ за нуждите на Община Две могили

Индивидуален номер на процедурата: 0005468
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Наталия Георгиева
  • Телефон/и за контакт:
Документи