ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

«ОСНОВЕН РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД ПРЕД „КУЛТУРЕН ДОМ“ В СЕЛО КАЦЕЛОВО»

Дата и час на публикуване: 2019-06-21 11:33:19
АОП номер: 917752 Статус: възложена

ОСНОВЕН РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД ПРЕД "КУЛТУРЕН ДОМ" СЕЛО КАЦЕЛОВО, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

Индивидуален номер на процедурата: 0005061
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 37500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айлин Юсеинова
  • Телефон/и за контакт: 08141 9205
Документи