ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

«РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА "КРАЛИ МАРКО" ОТ ОК 105 ДО ОК 101 И ТРОТОАРИ НА УЛ. "ПЕТИ ПЕХОТЕН ДУНАВСКИ ПОЛК" МЕЖДУ ОК 90 ПРЕЗ ОК 86, ОК 85 ДО ОК 84 В ГР. ДВЕ МОГИЛИ»

Дата и час на публикуване: 2019-05-07 13:20:04
АОП номер: 910021 Статус: възложена

РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА "КРАЛИ МАРКО" ОТ ОК 105 ДО ОК 101 И ТРОТОАРИ НА УЛ. "ПЕТИ ПЕХОТЕН ПОЛК" МЕЖДУ ОК 90 ПРЕЗ ОК 86, ОК 85 ДО ОК 84В ГР. ДВЕ МОГИЛИ 

Индивидуален номер на процедурата: 0004924
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 263908.25 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-31 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айлин Юсеинова
  • Телефон/и за контакт: 08141 9205
Документи