ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община Две Могили“

Дата и час на публикуване: 2018-06-08 10:51:30
АОП номер: 850633 Статус: възложена

Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища:RSE 1082, TVG 1137, RSE 2004, в Община Две могили 

Индивидуален номер на процедурата: 0003814
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 4527669.83 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233120
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-06 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ
  • Телефон/и за контакт: 08141 2254
Документи