ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В СЕЛО ЧИЛНОВ И СЕЛО КАЦЕЛОВО, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2017-2018г”.

Дата и час на публикуване: 2017-11-30 15:34:30Последна промяна: 2017-11-30 15:30:42
АОП номер: 817444 Статус: прекратена

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици е село Чилнов и село Кацелово, Община Две могили

Индивидуален номер на процедурата: 0003163
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 13000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233141
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-21 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Йоана Димитрова - гл. юрисконсулт
Документи