ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2017-2018г” по 4 Обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2017-11-13 16:33:01
АОП номер: 814596 Статус: възложена

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа по 4 обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0003067
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 25500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233141
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Йоана Димитрова - гл. юрисконсулт
 • Телефон/и за контакт: 08141 2006
Документи
 • Покана до определени лица

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 16:34:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075486486
  Удостоверено време: 13.11.2017 16:34:13
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2017 14:34:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана - сканирана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 16:34:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075486508
  Удостоверено време: 13.11.2017 16:34:35
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2017 14:34:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 16:35:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075486528
  Удостоверено време: 13.11.2017 16:35:00
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2017 14:35:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 16:35:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075486543
  Удостоверено време: 13.11.2017 16:35:17
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2017 14:35:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 16:35:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075486559
  Удостоверено време: 13.11.2017 16:35:37
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2017 14:35:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-24 15:38:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075761171
  Удостоверено време: 24.11.2017 15:38:22
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2017 13:38:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-24 15:38:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075761186
  Удостоверено време: 24.11.2017 15:38:42
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2017 13:38:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Възложена

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 13:22:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076880243
  Удостоверено време: 12.01.2018 13:22:26
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 11:22:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договори

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 13:52:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076881366
  Удостоверено време: 12.01.2018 13:52:39
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 11:52:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 13:59:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077163753
  Удостоверено време: 23.01.2018 13:59:35
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 11:59:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори