ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Дата и час на публикуване: 2017-09-26 14:19:38Последна промяна: 2017-09-27 10:33:53
АОП номер: 806805 Статус: отворена

Изработване на общ устройствен план на Община Две могили 

Индивидуален номер на процедурата: 0002929
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 126305.17 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71410000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Йоана Димитрова - гл. юрисконсулт
  • Телефон/и за контакт: 08141 2006
Документи