ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Дата и час на публикуване: 2017-09-26 14:19:38Последна промяна: 2017-09-27 10:33:53
АОП номер: 806805 Статус: възложена

Изработване на общ устройствен план на Община Две могили 

Индивидуален номер на процедурата: 0002929
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 126305.17 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71410000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Йоана Димитрова - гл. юрисконсулт
 • Телефон/и за контакт: 08141 2006
Документи
 • решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 14:26:02
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074316349
  Удостоверено време: 26.09.2017 14:26:02
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 11:26:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 14:26:04
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074316351
  Удостоверено време: 26.09.2017 14:26:04
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 11:26:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 14:26:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074316355
  Удостоверено време: 26.09.2017 14:26:07
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 11:26:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 14:26:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074316359
  Удостоверено време: 26.09.2017 14:26:09
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 11:26:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 14:26:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074316361
  Удостоверено време: 26.09.2017 14:26:13
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 11:26:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение на общински съвет

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 14:26:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074316364
  Удостоверено време: 26.09.2017 14:26:16
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 11:26:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • писмо РИОСВ

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 14:26:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074316366
  Удостоверено време: 26.09.2017 14:26:19
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 11:26:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 14:26:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074316376
  Удостоверено време: 26.09.2017 14:26:28
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 11:26:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 14:26:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074316379
  Удостоверено време: 26.09.2017 14:26:32
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 11:26:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на постъпило запитване

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-28 15:30:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074378196
  Удостоверено време: 28.09.2017 15:30:55
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2017 12:30:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Нов Образец № 4 "Ценово предложение"

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-09-28 15:30:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074378199
  Удостоверено време: 28.09.2017 15:30:58
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2017 12:30:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение 2

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 10:59:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074565787
  Удостоверено време: 06.10.2017 10:59:41
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 07:59:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-23 15:52:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074974520
  Удостоверено време: 23.10.2017 15:52:00
  Удостоверено време по UTC: 23.10.2017 12:52:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-07 14:27:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075340870
  Удостоверено време: 07.11.2017 14:27:20
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2017 12:27:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-07 14:28:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075340914
  Удостоверено време: 07.11.2017 14:28:24
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2017 12:28:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 16:27:56
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 16:28:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075486235
  Удостоверено време: 13.11.2017 16:28:21
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2017 14:28:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-15 08:40:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075525724
  Удостоверено време: 15.11.2017 08:40:11
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2017 06:40:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 16:32:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076094122
  Удостоверено време: 08.12.2017 16:32:53
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 14:32:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 16:33:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076094155
  Удостоверено време: 08.12.2017 16:33:48
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 14:33:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Предложение за изпълнение на поръчката

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 16:33:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076094159
  Удостоверено време: 08.12.2017 16:33:53
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 14:33:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 16:35:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076094204
  Удостоверено време: 08.12.2017 16:35:07
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 14:35:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:55:08