ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2017-2018г”.

Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:20:59
АОП номер: 806578 Статус: приключена

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на община Две могили в зимен сезон 2017-2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002923
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 110000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233141
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-16 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Хюлия Севдалиева
 • Телефон/и за контакт: 08141 2254
Документи
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:24:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074291620
  Удостоверено време: 25.09.2017 16:24:08
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 13:24:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:24:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074291624
  Удостоверено време: 25.09.2017 16:24:10
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 13:24:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:24:14
 • Указания за подготовка

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:24:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074291631
  Удостоверено време: 25.09.2017 16:24:17
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 13:24:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:24:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074291633
  Удостоверено време: 25.09.2017 16:24:20
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 13:24:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:24:08
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:24:08
 • обявление за промяна

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 13:46:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074344385
  Удостоверено време: 27.09.2017 13:46:44
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2017 10:46:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване за част от обособените позиции

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-10-25 12:52:05
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075025206
  Удостоверено време: 25.10.2017 12:52:05
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2017 09:52:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение с мотиви за прекратяване на част от процедурата

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-10-25 12:52:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075025234
  Удостоверено време: 25.10.2017 12:52:57
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2017 09:52:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-10-25 16:14:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075032364
  Удостоверено време: 25.10.2017 16:14:50
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2017 13:14:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-31 15:54:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075174319
  Удостоверено време: 31.10.2017 15:54:16
  Удостоверено време по UTC: 31.10.2017 13:54:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-31 15:54:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075174333
  Удостоверено време: 31.10.2017 15:54:40
  Удостоверено време по UTC: 31.10.2017 13:54:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на втори класиран участник за изпълнител на Обособена позиция 2

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 08:36:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075666692
  Удостоверено време: 21.11.2017 08:36:50
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 06:36:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 16:14:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076155252
  Удостоверено време: 11.12.2017 16:14:39
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 14:14:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 16:14:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076155254
  Удостоверено време: 11.12.2017 16:14:42
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 14:14:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 16:14:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076155261
  Удостоверено време: 11.12.2017 16:14:45
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 14:14:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление възложена

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 16:14:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076155265
  Удостоверено време: 11.12.2017 16:14:47
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 14:14:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 13:23:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076880264
  Удостоверено време: 12.01.2018 13:23:15
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 11:23:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договори и проложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 13:53:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076881389
  Удостоверено време: 12.01.2018 13:53:22
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 11:53:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договори и приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 13:53:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076881405
  Удостоверено време: 12.01.2018 13:53:49
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 11:53:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приключване договори

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 11:50:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084538417
  Удостоверено време: 31.05.2018 11:50:35
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 08:50:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори