ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2017-2018г”.

Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:20:59
АОП номер: 806578 Статус: отворена

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на община Две могили в зимен сезон 2017-2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002923
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 110000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233141
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-16 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Хюлия Севдалиева
 • Телефон/и за контакт: 08141 2254
Документи
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:24:08
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074291620
  Удостоверено време: 25.09.2017 16:24:08
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 13:24:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:24:10
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074291624
  Удостоверено време: 25.09.2017 16:24:10
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 13:24:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:24:14
 • Указания за подготовка

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:24:17
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074291631
  Удостоверено време: 25.09.2017 16:24:17
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 13:24:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:24:20
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074291633
  Удостоверено време: 25.09.2017 16:24:20
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 13:24:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:24:08
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:24:08
 • обявление за промяна

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 13:46:44
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074344385
  Удостоверено време: 27.09.2017 13:46:44
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2017 10:46:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори