ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили

Дата и час на публикуване: 2016-07-26 15:00:00Последна промяна: 2017-05-04 14:00:33
АОП номер: 00621-2016-0007 Статус: приключена

Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили

Индивидуален номер на процедурата: 0002028
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 109299.50 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-26 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-07-26 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-26 15:00:00
 • Отговор на постъпило запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-07-29 11:44:11
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-18 17:44:11
 • Съобщение относно отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-08-18 17:44:11
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 17:45:35
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-26 17:59:00
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-29 17:05:38
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-10 15:00:00
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-09-10 15:00:00
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-09-21 11:47:52
 • обявление за изпълнен договор

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 09:21:00
  Дата и час на промяна: 2017-10-10 11:53:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074652849
  Удостоверено време: 10.10.2017 11:53:00
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2017 08:53:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори