ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2016-08-17 15:00:00Последна промяна: 2017-02-28 11:31:48
АОП номер: 00621-2016-0008 Статус: възложена

Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1
"Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ път № III - 501 - пещера "Орлова чука" / от км. 0 + 000 до км. 4 + 000, в землището на с. Пепелина, Община Две могили".
Обособена позиция № 2
"Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две могили, по новооткрити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили" .

Индивидуален номер на процедурата: 0002027
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 23000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-08 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-17 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-08-17 15:00:00
 • Техническо задание за изграждане на водопроводи

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-08-17 15:00:00
 • Техническо задание за ремонт и реконструкция на общински път

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-08-17 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-17 15:00:00
 • Отговор на постъпило запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 11:24:22
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-09 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 15:30:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 17:00:00
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-09-09 17:00:00
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-11-08 11:31:00
 • Сключен договор по обособена позиция №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-29 17:00:00
 • Сключен договор по обособена позиция №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-08 11:11:09