ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 5
АОП номер: 868415статус: отворена

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на СМР на тротоар на ул. "Пети Пехотен Дунавски полк" между ОК 90 през ОК 86, ок 85 ДО ОК 84, гр. Две могили, община Две

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-19 13:40:38
АОП номер: 867570статус: отворена

”Строително – монтажни работи за ремонт и рехабилитация на улици на територията на град Две могили”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-14 11:17:50
АОП номер: 862632статус: прекратена

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-14 10:27:44
АОП номер: 861223статус: затворена

“Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-06 11:21:25
АОП номер: 853718статус: възложена

Изграждане на водопроводи в стопански двор „Изток” град Две могили “, включващ следните подобекти:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-26 11:19:50