ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 787264статус: затворена

“Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-01 11:01:37
АОП номер: 00621-2017-0001статус: възложена

“Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-05-16 11:03:04
АОП номер: 00621-2016-0008статус: възложена

Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-17 15:00:00
АОП номер: 00621-2016-0007статус: възложена

Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-07-26 15:00:00
АОП номер: 00621-2016-0006статус: възложена

Изготвяне на технически проект за авариен ремонт на улици в гр. Две могили

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-07-18 13:00:00