ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 3
АОП номер: 825430статус: затворена

“Доставка чрез покупка на яйца за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-30 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-19 11:43:16
АОП номер: 819569статус: прекратена

“Доставка чрез покупка на яйца за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-13 10:42:36
АОП номер: 817444статус: затворена

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В СЕЛО ЧИЛНОВ И СЕЛО КАЦЕЛОВО, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2017-2018г”.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-21 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-30 15:34:30
АОП номер: 814596статус: възложена

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2017-2018г” по

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-13 16:33:01
АОП номер: 806805статус: възложена

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-26 14:19:38