Община Две могили

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 9
АОП номер: 983056статус: възложена

„Ремонт и рехабилитация на улица „Христо Ботев” гр. Две могили от ОК 180 през ОК 188 до ОК 187”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-12 12:36:40
АОП номер: 983039статус: възложена

"Ремонт на ул. „Чипровци” в гр. Две могили”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-12 12:15:33
АОП номер: 983047статус: прекратена

"Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили".

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-12 11:54:30
АОП номер: 980864статус: възложена

“Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-05 12:28:50
АОП номер: 980295статус: възложена

„Ремонт и рехабилитация на общински улици в Община Две могили“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-03 11:46:13