ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 5
АОП номер: 888399статус: отворена

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-06 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-15 13:41:34
АОП номер: 875490статус: прекратена

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ ТРОТОАР НА УЛ. „ПЕТИ ПЕХОТЕН ДУНАВСКИ ПОЛК” МЕЖДУ ОК 90, ПРЕЗ ОК 86, ОК 85 ДО ОК 84 В

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-29 11:36:11
АОП номер: 868415статус: прекратена

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на СМР на тротоар на ул. "Пети Пехотен Дунавски полк" между ОК 90 през ОК 86, ок 85 ДО ОК 84, гр. Две могили, община Две

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-19 13:40:38
АОП номер: 867570статус: възложена

”Строително – монтажни работи за ремонт и рехабилитация на улици на територията на град Две могили”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-14 11:17:50
АОП номер: 862632статус: прекратена

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-14 10:27:44