ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 814596статус: отворена

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2017-2018г” по

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-13 16:33:01
АОП номер: 806805статус: затворена

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-26 14:19:38
АОП номер: 806578статус: затворена

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2017-2018г”.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-16 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-25 16:20:59
АОП номер: 787264статус: възложена

“Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-01 11:01:37
АОП номер: 00621-2017-0001статус: възложена

“Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-05-16 11:03:04