ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 5
АОП номер: 875490статус: отворена

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ ТРОТОАР НА УЛ. „ПЕТИ ПЕХОТЕН ДУНАВСКИ ПОЛК” МЕЖДУ ОК 90, ПРЕЗ ОК 86, ОК 85 ДО ОК 84 В

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-29 11:36:11
АОП номер: 868415статус: прекратена

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на СМР на тротоар на ул. "Пети Пехотен Дунавски полк" между ОК 90 през ОК 86, ок 85 ДО ОК 84, гр. Две могили, община Две

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-19 13:40:38
АОП номер: 867570статус: затворена

”Строително – монтажни работи за ремонт и рехабилитация на улици на територията на град Две могили”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-14 11:17:50
АОП номер: 862632статус: прекратена

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-14 10:27:44
АОП номер: 861223статус: възложена

“Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-06 11:21:25