ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

“Покупка на течни горива – бензин А95 и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили”

Дата и час на публикуване: 2019-09-18 13:11:00
АОП номер: 933906 Статус: възложена

Покупка на течни горива- бензин А95 и гориво за дизелови двигатели

Индивидуален номер на процедурата: 0005465
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 144938.94 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Наталия Георгиева
Документи