Община Две могили

изготвяне на технически проект на обект „Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на коритото на дере , минаващо през село Щироково, община Две могили”

Дата и час на публикуване: 2019-09-26 09:11:33
Документи