ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 3
пазарна консултация по чл. 44

„Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Спортен комплекс“ в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе“

Дата и час на публикуване: 2019-12-11 14:09:19
пазарна консултация по чл. 44

„Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Спортен комплекс“ в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе“.

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 10:42:48
пазарна консултация по чл. 44

"Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили".

Дата и час на публикуване: 2019-10-02 10:49:48
пазарна консултация по чл. 44

изготвяне на технически проект на обект „Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на коритото на дере , минаващо през село Щироково, община Две могили”

Дата и час на публикуване: 2019-09-26 09:11:33
пазарна консултация по чл. 44

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ В ГР. ДВЕ МОГИЛИ ПО БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" И УЛ. "СТОЯН ТЕРЗИЕВ"

Дата и час на публикуване: 2019-07-29 10:30:36