ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 2
пазарна консултация по чл. 44

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ В ГР. ДВЕ МОГИЛИ ПО БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" И УЛ. "СТОЯН ТЕРЗИЕВ"

Дата и час на публикуване: 2019-07-29 10:30:36
пазарна консултация по чл. 44

Изграждане на препятствия за ограничаване на скоростта на МПС в с. Бъзовец

Дата и час на публикуване: 2019-07-25 13:35:53
пазарна консултация по чл. 44

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ПИ 20184.60.381”

Дата и час на публикуване: 2019-04-17 13:41:43
пазарна консултация по чл. 44

«РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА "КРАЛИ МАРКО" ОТ ОК 105 ДО ОК 101 И ТРОТОАРИ НА УЛ. "ПЕТИ ПЕХОТЕН ДУНАВСКИ ПОЛК" МЕЖДУ ОК 90 ПРЕЗ ОК 86, ОК 85 ДО ОК 84 В ГР. ДВЕ МОГИЛИ»

Дата и час на публикуване: 2019-04-12 09:23:22
пазарна консултация по чл. 44

Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в Община Две могили - ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" с. БАНИСКА

Дата и час на публикуване: 2016-09-20 13:01:36