ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 2
пазарна консултация по чл. 44

"Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили".

Дата и час на публикуване: 2019-10-02 10:49:48
пазарна консултация по чл. 44

изготвяне на технически проект на обект „Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на коритото на дере , минаващо през село Щироково, община Две могили”

Дата и час на публикуване: 2019-09-26 09:11:33
пазарна консултация по чл. 44

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ В ГР. ДВЕ МОГИЛИ ПО БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" И УЛ. "СТОЯН ТЕРЗИЕВ"

Дата и час на публикуване: 2019-07-29 10:30:36
пазарна консултация по чл. 44

Изграждане на препятствия за ограничаване на скоростта на МПС в с. Бъзовец

Дата и час на публикуване: 2019-07-25 13:35:53
пазарна консултация по чл. 44

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ПИ 20184.60.381”

Дата и час на публикуване: 2019-04-17 13:41:43