ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Избор на изпълнител на СМР на Проекта "По - качествени културни услуги чрез реконструкция и модернизация на Народно читалище "Христо Ботев - 1928" с. Бъзовец

Дата и час на публикуване: 2015-03-25 15:00:00Последна промяна: 2017-03-01 09:41:20
ID номер: 9040186 Статус: възложена

Избор на изпълнител на СМР на Проекта "По - качествени културни услуги чрез реконструкция и модернизация на Народно читалище "Христо Ботев - 1928" с. Бъзовец

Индивидуален номер на процедурата: 0002048
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 143266.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-03 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-25 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-25 15:00:00
 • Таблици и чертежи

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-03-25 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-09 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-15 11:00:00