ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Водопроводни отклонения към гробищни паркове в с.Чилнов-/ ПИ-76 / , с.Широково , с.Острица , с.Каран Върбовка-ПИ 83 , с.Каран Върбовка-ПИ 236 , с.Кацелово-ПИ 239 , с.Кацелово-ПИ 393"

Дата и час на публикуване: 2015-06-10 15:00:00Последна промяна: 2017-03-01 09:15:57
ID номер: 9042671 Статус: възложена

Водопроводни отклонения към гробищни паркове в с.Чилнов-/ ПИ-76 / , с.Широково , с.Острица , с.Каран Върбовка-ПИ 83 , с.Каран Върбовка-ПИ 236 , с.Кацелово-ПИ 239 , с.Кацелово-ПИ 393"

Индивидуален номер на процедурата: 0002045
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 73645.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-06-10 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-10 15:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-09 09:15:35