ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Две могили за зимен сезон 2015 - 2016 г.

Дата и час на публикуване: 2015-11-25 13:00:00Последна промяна: 2017-03-01 09:03:08
ID номер: 9048105 Статус: затворена

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Две могили за зимен сезон 2015 - 2016 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002043
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 14000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 63712210, 90620000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-07 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи