ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Предоставяне на застрахователни услуги на Община Две могили през 2016 г.

Дата и час на публикуване: 2016-04-06 15:00:00Последна промяна: 2017-03-01 08:53:00
ID номер: 9052141 Статус: затворена

Предоставяне на застрахователни услуги на Община Две могили през 2016 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002041
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 8700.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-18 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-04-06 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-06 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 17:51:00
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-07 15:59:00