ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9052141статус: затворена

Предоставяне на застрахователни услуги на Община Две могили през 2016 г.

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-06 15:00:00
ID номер: 9048508статус: отворена

Предоставяне на застрахователни услуги на Община Две могили през 2016 г.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-03 13:00:00
ID номер: 9048105статус: затворена

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Две могили за зимен сезон 2015 - 2016 г.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-25 13:00:00
ID номер: 9046659статус: затворена

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Две могили за зимен сезон 2015 - 2016 г.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-12 15:00:00
ID номер: 9042671статус: възложена

Водопроводни отклонения към гробищни паркове в с.Чилнов-/ ПИ-76 / , с.Широково , с.Острица , с.Каран Върбовка-ПИ 83 , с.Каран Върбовка-ПИ 236 , с.Кацелово-ПИ 239 , с.Кацелово-ПИ

Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-10 15:00:00