ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звена на общинска бюджетна издръжка - детски ясли, детски градини, Общинско предприятие "Обществено хранене" на територията на Община Две могили.

Дата и час на публикуване: 2015-03-24 15:00:00Последна промяна: 2017-03-01 11:34:32
АОП номер: 00621-2015-0001 Статус: възложена

Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звена на общинска бюджетна издръжка - детски ясли, детски градини, Общинско предприятие "Обществено хранене" на територията на Община Две могили.

Индивидуален номер на процедурата: 0002054
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 196986.77 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 15:00:00
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2015-04-07 13:31:00
 • Ценови оферти нови образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-07 13:31:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 17:25:35
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-27 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-02 17:00:00
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-09 17:27:00
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2015-06-10 11:39:00
 • Сключен договор №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-21 11:29:00
 • Сключен договор №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-21 11:29:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 11:30:16
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 11:30:16
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-04-03 11:31:46
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-04-08 11:37:46
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-04-24 11:33:45
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-04-24 11:33:45