ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Покупка на течни горива – бензин А95-Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили

Дата и час на публикуване: 2015-06-18 15:00:00Последна промяна: 2017-03-01 11:16:43
АОП номер: 00621-2015-0002 Статус: възложена

Покупка на течни горива – бензин А95-Н  и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили

Индивидуален номер на процедурата: 0002053
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 136330.89 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-16 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 15:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-07-21 11:15:54
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-01 11:16:31