ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Изготвяне на технически проекти за кандидатстване пред Държавен фонд "Земеделие" с проект по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"

Дата и час на публикуване: 2016-03-10 15:00:00Последна промяна: 2017-03-01 11:06:20
АОП номер: 00621-2016-0001 Статус: възложена

Изготвяне на технически проекти за кандидатстване пред Държавен фонд "Земеделие" с проект по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"

Индивидуален номер на процедурата: 0002052
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 250000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71000000, 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-07 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-10 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-03-10 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-10 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-11 17:01:59
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-19 15:00:00
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-04-21 11:03:18
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-09 15:05:17
 • Обявление за изменение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-10-11 15:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 11:07:00
 • Резултат от оценяването на допуснатите оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-04-19 17:30:00
 • Приложение към договор 262

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-10 15:00:00
 • Приложения към договор 263

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-10 15:00:00
 • Договор 262

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-10 15:00:00
 • Договор 263

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-10 15:00:00