ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема, квота на Община Две могили.

Дата и час на публикуване: 2016-03-17 15:00:00Последна промяна: 2017-03-01 10:57:22
АОП номер: 00621-2016-0002 Статус: възложена

Възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема, квота на Община  Две могили.

Индивидуален номер на процедурата: 0002051
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 325000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60000000, 60100000, 60112000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-14 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-15 17:54:18
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-21 15:55:00
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-04-22 10:55:39
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-09 10:55:39
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-04-18 10:57:10