ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили

Дата и час на публикуване: 2016-04-13 13:58:53Последна промяна: 2017-03-01 10:09:16
АОП номер: 00621-2016-0003 Статус: възложена

Доставка чрез покупка  на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили

Индивидуален номер на процедурата: 0002050
Вид процедура за възлагане: Ограничена процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 201305.52 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 13:58:53
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 13:58:53
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 13:58:53
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-13 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-14 10:01:58
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 17:00:00
 • Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 17:00:00
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-02 17:00:00
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-06-03 13:04:33
 • Информация за сключен договор - 741397

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-21 13:05:58
 • Информация за сключен договор - 742929

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-02 15:06:57
 • Информация за сключен договор - 743070

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-02 15:06:57
 • Информация за сключен договор - 747256

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-31 15:00:00