ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Други документи

страница 1 от 1

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 230, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2019-03-28 11:29:30
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000097481529
Удостоверено време: 28.03.2019 11:29:30
Удостоверено време по UTC: 28.03.2019 09:29:30
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Съобщение ЕЕДОП в сила от 01.04.2018г.

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2018-03-23 15:36:52
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000079553891
Удостоверено време: 23.03.2018 15:36:52
Удостоверено време по UTC: 23.03.2018 13:36:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори