Община Дулово

Рехабилитация на общински сгради в Община Дулово

Дата и час на публикуване: 2018-06-12 11:13:01
ID номер: 9077122 Статус: затворена

 1. Рехабилитация на ограда на сградата ДГ „ Щастливо детство ” град Дулово
 2. Рехабилитация на ограда на детска ясла към ДГ „ Мир ” град Дулово
 3. Рехабилитация на козирка на главния вход на детска ясла към ДГ „ Мир ” град Дулово и рехабилитация на стълбище на ДГ „ Мир ” град Дулово
 4. Рехабилитация на навес за дърва и въглища и навес над стълби за маза към ДГ „ Мир ” град Дулово, филиал с.Поройно
 5. Рехабилитация на покрива на сграда на ЦДГ село Овен
 6. Рехабилитация на сградата на читалище село Окорш
 7. Рехабилитация на сградата на кметство село Върбино
 8. Рехабилитация на сградата на кметство село Паисиево
 9. Рехабилитация на козирки на сградата на ЦДГ село Чернолик
 10. Рехабилитация на парна инсталация на сградата на ЦДГ село Чернолик        
 11. Рехабилитация на сграда в гробищен парк  в град Дулово на улица „ Ал. Стамболийски ”
 12. Рехабилитация на сграда на кметство село Черник - пристройка
 13. Рехабилитация на читалище село Чернолик
 14. Рехабилитация на сградата на читалище село Черник

Индивидуален номер на процедурата: 0003831
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 196941.67 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-02 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
 • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи