Община Дулово

Доставка на нов неупотребяван високопроходим автомобил за нуждите на Община Дулово

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 10:09:55
ID номер: 9075052 Статус: затворена

Предмет на обществена поръчка е доставка на нов неупотребяван високопроходим автомобил за нуждите на Община Дулово. Предлаганият от участниците автомобил трябва да е произведен през 2018 година с минимални технически характеристики и изисквания, посочени в документацията за участие.

 

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003659
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 66666.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34113100
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-26 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи