Община Дулово

Избор на оператор за предоставяне за нуждите на Община Дулово на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие.

Дата и час на публикуване: 2017-09-26 13:47:20Последна промяна: 2017-10-05 09:05:03
ID номер: 9068637 Статус: затворена

Предоставяне за нуждите на Община Дулово на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 200 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност.

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002926
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 64200000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-09 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи