Община Дулово

Ремонт на читалище „Никола Йонков Вапцаров- 1895“ в т.ч. въвеждане мерки за енергийна ефективност, поземлен имот с идентификатор 24030.501.697, кв.37, гр. Дулово

Дата и час на публикуване: 2018-05-22 10:52:30Последна промяна: 2018-05-22 10:51:43
АОП номер: 05605-2018-0002 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка обхваща ремонт на читалище „Никола Йонков Вапцаров- 1895“ в т.ч. въвеждане мерки за енергийна ефективност, поземлен имот с идентификатор 24030.501.697, кв.37, гр. Дулово. В одобрения технически проект е предвидено основен ремонт на покрива на читалището, пълна подмяна на улуците, водосточните тръби и казанчета, ремонт на компрометирани фасадни мазилки по стени и козирки, преди изпълнение на топлоизолационните и бояджийски работи, изпълнение на частични водоплътни тротоари около сградата. Полагане на топлоизолация по външни стени. Подмяна на старата дограма, която не отговаря на изисквания и Нормативна база с нова петкамерна ПВЦ дограма и др.

  

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003774
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 362726.46 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-21 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Пеньо Ангелов
  • Телефон/и за контакт: 0895490066
Документи