Община Дулово

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ” - ,,ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ’’, ,,ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ’’ ГР.ДУЛОВО, ДВХПР С.ПРАВДА

Дата и час на публикуване: 2018-05-04 15:26:59
АОП номер: 00043-2018-0008 Статус: затворена

Съдържание на документ

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ” - ,,ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ’’, ,,ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ’’ ГР.ДУЛОВО, ДВХПР С.ПРАВДА

 

 

 

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003720
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 129985.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-25 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи