Община Дулово

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Дулово 2017-2018г.

Дата и час на публикуване: 2017-10-09 14:45:24
АОП номер: 00043-2017-0007 Статус: затворена

Дейностите включени в обществената поръчка представляват извършване на почистване от сняг, опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на община Дулово за зимния сезон на 2017г.и за 2018г., и привеждане на същите в състояниеза безопасна експлоатация при зимни условия.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002969
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 180000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90620000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-01 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи