Община Дулово

Доставка на хранителни продукти за Направление „Социални услуги” - ,,Домашен социален патронаж’’, ,,Обществена трапезария’’ гр.Дулово и ДВХПР с.Правда

Дата и час на публикуване: 2017-03-15 16:26:25
АОП номер: 00043-2017-0001 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за Направление „Социални услуги” - ,,Домашен социален патронаж’’, ,,Обществена трапезария’’ гр.Дулово и ДВХПР с.Правда.

  

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002106
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 114985.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-03 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Йордан Йорданов
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи