Община Дулово

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Дулово 2016-2017г.“ по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2016-10-21 10:17:58Последна промяна: 2016-10-21 10:17:45
АОП номер: 00043-2016-0008 Статус: възложена

 Дейностите включени в обществената поръчка представляват извършване на почистване от сняг, опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Дулово за зимния сезон на 2016г. и за 2017 година, и привеждане на същите в състояние за безопасна експлоатация при зимни условия.

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001407
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90620000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 0864 23000
Документи