Община Дулово

Доставка на хранителни продукти за детски ясли, детски градини и ученически столове на територията на Община Дулово – 2017г.

Дата и час на публикуване: 2017-08-02 14:22:50Последна промяна: 2017-08-02 14:22:33
АОП номер: 00043-2017-0006 Статус: възложена

Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на хранителни продукти осъществявани чрез покупка, разделени на обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Месо, месни продукти и риба”

Обособена позиция № 2: „Плодове и зеленчуци”

Обособена позиция № 3 „Консерви”

Обособена позиция № 4 „Млечни продукти”

Обособена позиция № 5 „Хляб и тестени изделия”

Обособена позиция № 6 „Други хранителни продукти”.

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002643
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 360933.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-05 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи